آغاز ردیابی مگس میوه مدیترانه‌ای در باغات شهرستان مهریز

محمدی مسئول حفظ نباتات جهادکشاورزی مهریز با اشاره به اینکه در باغات شهرستان مهریز روند ظهور آفت مگس میوه مدیترانه‌ای مورد پایش و رصد قرار می‌گیرد، افزود: تله‌های تریمدلور و سراترپ در باغات شهرستان مهریز نصب شده است.

وی ادامه داد: تا کنون شکار حشرات کامل آفت در مهریز ثبت نشده و لارو آفت نیز بر خلاف سال گذشته هنوز در داخل میوه‌های مناطق مختلف شهرستان مشاهده نشده است.

باقری پناه رئیس اداره امور تولیدات گیاهی شهرستان مهریز نیز در ادامه افزود: آفت مگس میوه مدیترانه‌ای یکی از آفات مهم و خسارتزای باغات شهرستان، به ویژه انار است که مشارکت و همراهی باغداران لازمه کنترل و کاهش خسارت این آفت است.