ثبت نام ۱۳ هزار و ۶۳۱ نفر از متقاضیان دریافت زمین طرح جوانی جمعیت در چهارمحال و بختیاری
ثبت نام ۱۳ هزار و ۶۳۱ نفر از متقاضیان دریافت زمین طرح جوانی جمعیت در چهارمحال و بختیاری

خدایار باقری با اشاره به واگذاری زمین به خانواده‌های دارای چهار و سه فرزند در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اظهار داشت: تاکنون ۱۳ هزار و ۶۳۱ در این طرح برای دریافت زمین رایگان ثبت‌نام کرده‌اند که این تعداد ۱۳ هزار و ۱۹۸ خانواده شهری و ۴۳۳ خانوار روستایی هستند.

وی افزود: از تعداد خانوار‌های ثبت‌نام کننده برای دریافت زمین در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ۷ هزار و ۷۲۵ خانواده دارای فرزند سوم و ۵ هزار و ۴۷۳ نفر دارای فرزند چهارم هستند، سن فرزند اول خانواده باید متولد ۸۳/۱/۱ به بعد باشد.

باقری با بیان اینکه ۶ هزار و ۳۸۲ خانوار برای دریافت زمین در طرح جوانی جمعیت پرونده تشکیل داده‌اند، گفت: تاکنون به ۲۸ درصد از متقاضیان زمین واگذار و قرارداد منعقد شده است.


بیشتر بخوانید


وی با تاکید بر اینکه از ۴۳ شهر چهارمحال و بختیاری در ۲۲ شهر زمین در طرح جوانی جمعیت تخصیص داده شده است، خاطرنشان کرد: در یک شهر به ۱۰۰ درصد متقاضیان زمین تخصیص داده شد، لردگان با ۴۱۶۸ ثبت‌نامی بیشترین متقاضیان در این طرح را به خود اختصاص داده است.

باقری با بیان اینکه بعد از دو سال از تحویل زمین در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به متقاضیان ماهیانه دو میلیون تومان به مدت هشت سال دریافت می‌شود، ادامه داد: تاکنون ۳۰ هکتار زمین به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان در این طرح واگذار شده است.