مقام نهمی مریم طوسی در مسابقات تور قاره‌ای آمریکا

در جریان برگزاری رقابت‌های دوومیدانی تور قاره‌ای سطح طلایی که به میزبانی کشور آمریکا برگزار شد، مریم طوسی بانوی دونده دوهای سرعت کشورمان با ثبت زمان ۲۳.۸۴ثانیه در جایگاه نهم رقابت ماده ۲۰۰متر این مسابقات ایستاد.

رکورد ملی ماده ۲۰۰متر بانوان کشورمان با زمان۲۳.۲۱ثانیه دراختیار خود مریم طوسی است.