استقبال دختران اراکی از ورزش اسکواش بیشتر از پسران است

طوفانی رییس هیات اسکواش استان مرکزی گفت: ۸۰ نفر به صورت سازمان یافته در اسکواش اراک فعالیت دارند که از این تعداد ۶۰ نفر دختر و ۲۰ نفر پسر هستند.

وی بیان کرد: رشته اسکواش هم‌اکنون در شهر اراک فعال است و زیرساخت‌های آن در سایر شهرستان‌های استان مرکزی فراهم نیست و تنها یک زمین پارکی بدون دیوار پشت در شازند نیز ایجاد شده است.

رییس هیات اسکواش استان مرکزی ادامه داد: اسکواش یک ورزش گران هم برای ورزشکاران و هم برای ایجاد کنندگان سخت‌افزاری این رشته ورزشی است.

طوفانی اظهار کرد: امید است بخش خصوصی برای توسعه ورزش اسکواش در استان مرکزی با جدیت وارد شود زیرا استعدادهای خوبی در این استان وجود دارد و حرف برای گفتن بسیار است.

وی یادآور شد: سه دختر و سه پسر اسکواش‌باز اراکی و یک مربی هم‌اکنون در اردوهای تیم ملی کمتر از ۱۹ سال حضور دارند.

۸۰ نفر به صورت سازمان یافته در رشته ورزشی اسکواش استان مرکزی فعالیت دارند.