رقابت با پنج کشور سازنده صنعتی بزرگ جهان

 دو رآکتور ساخته شده در ماشین سازی اراک آماده ارسال به عسلویه شد.

رآکتور‌های ساخته شده هر کدام بیش از ۳۰۰ تن وزن و ۱۶ متر طول دارند و پس از بومی سازی در طراحی و تهیه مواد (متریال) و نکمیل زنجیزه تولید، آماده ارسال به پتروشیمی‌های دنا و سیراف شدند.

مدیر عامل کارخانه ماشین سازی اراک می‌گوید: ایران با بومی سازی این تجهیزات به پنج کشور سازنده صنعتی بزرگ جهان پیوست. این تجهیزات با اعتماد پیمانکار داخلی و دلگرمی‌های ایشان در ماشین سازی طراحی و ساخته شد

سرایی گفت: با بومی سازی فناوری ساخت، در این کارخانه قادر به ساخت هر تعداد رآکتور که نیاز کشور باشد، هستیم.

سرایی افزود: رآکتور‌ها قلب تپنده پتروشیمی برای تبدیل گاز به متانول است و زنجیره تجهیزات را تکمیل می‌کند.