همزمان با هفته جمعیت:
جشن بزرگ دورهمی خانوادگی کرمونی‌ها در کرمان برگزار می شود

جشن بزرگ دورهمی خانوادگی کرمونی‌ها در کرمان برگزار می شود

محمدنصیری، دبیرمجمع سلامت و انجمن تغذیه سالم کرمان گفت: با همکاری قرارگاه مردمی جمعیت و کمک تیم‌های مردمی، دورهمی بزرگ خانوادگی کرمونی‌ها برگزار می‌شود.

وی هدف از برگزاری این دورهمی را احیای بازی‌های سنتی و بازی‌های خانوادگی وحذف گوشی برای چند ساعت و شادبودن سالم ذکر کرد.

نصیری افزود: این جشن همراه با اجرای روش‌های سنتی آغوش بستن نوزاد و حمل وسایل همراه وی و تشویق زوج‌های جوان به فرزند آوری است.

وی همچنین به ساماندهی نان پزی‌های خانگی در کرمان اشاره کرد و گفت: ۴۰۰ نفر در کرمان نان را درخانه می‌پزند که برای اختصاص دادن آرد کامل و سالم به آنان در تلاش برای ایجاد مراکز معتبر با نظارت اداره غله هستیم.