افزایش سرانه ورزشی استان قزوین در گرو تکمیل طرح‌های نیمه تمام

وکیلی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین گفت: با تکمیل ۵۳ طرح ورزشی ۶۷ هزار و ۱۰۰ متر مربع به فضای ورزشی استان اضافه می‌شود که برای اجرای آن‌ها و چند استخر و پروژه دیگر هزار و ۳۰۰  میلیارد تومان اعتبار لازم است.

وی اظهار امیدواری کرد: این مبلغ امسال و سال آینده از اعتبارات استانی و سفر ریاست جمهوری جذب شود.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، سرانه اماکن ورزشی استان ۵۶ سانتی متر است که برای رسیدن به یک متر مربع هدف گذاری شده است.