انسداد مسیر در ۲ نقطه از محور سنندج _ مریوان

براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های استان کردستان، امروز محور سنندج_ مریوان از ساعت ۱۲ تا ۱۷ به علت اجرای عملیات انفجار و ترانشه برداری در ۲ محدوده روستای حسین آباد - گاران و دوربرگردان کارخانه آسفالت مسدود خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است؛ در صورت مسدود بودن مسیر کارگاه اول، کاربران جاده‌ای می‌توانند از جاده روستایی کانی کوزله (مجاور سنگ شکن) و در صورت مسدود بودن مسیر کارگاه دوم از جاده آسفالت قدیم سقز - مریوان (جنب ماد بتن) به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.