آلودگی نفتی در سواحل چابهار مهار و جمع‌آوری شد

سیداحمد هاشمی  اظهار کرد: پس از کشف آلودگی نفتی در سواحل چابهار به فوریت چهار تیم مقابله با آلودگی و پاکسازی دریا به محل آلوده اعزام شدند.

وی با بیان اینکه منشا دقیق این آلودگی در دست بررسی است، افزود: عملیات مهار و پاکسازی آلودگی نفتی در چابهار با تلاش ۷۲ ساعته و بی‌وقفه تیم های مقابله با آلودگی به سرانجام رسید.