آلومینیوم اراک مجوز حرفه‌ای‌سازی آسیا را دریافت کرد

با حمایت مدیران شرکت ایرالکو، سیاست‌گذاری مناسب هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه و همکاران بخش‌های مختلف به‌ویژه مدیر حرفه‌ای‌سازی در طول مدت هشت ماه، معیارهای تعیین شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا و استانداردهای لازم، عملیاتی و این باشگاه موفق شد برای اولین بار به‌عنوان یکی از هفت تیم لیگ برتر ایران خود را در جمع باشگاه‌های دارای این مجوز در سطح آسیا قرار دهد.

معیارهای مورد نظر AFC در پنج حوزه اداری و پرسنل، ورزشی، مالی سرمایه‌ای، زیرساخت و حقوقی تعریف شده بود که نسبت به سال‌های گذشته با حساسیت و سخت‌گیری بالاتری از سوی کارشناسان فدراسیون فوتبال ایران و کنفدراسیون فوتبال آسیا مورد ارزیابی قرار گرفت و باشگاه آلومینیوم توانست با فراهم آوردن همه استانداردهای مورد نیاز از این گذرگاه سخت عبور کرده و در مسیر تبدیل شدن به یکی از باشگاه‌های حرفه‌ای در آسیا گام بردارد.