میزان خرید برگ سبز چای به ۴۶ هزار و ۵۰۰ تن رسید

صادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای چای در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تا ۳۱ فروردین ۴۶ هزار و ۵۰۰ تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر ۸۲۰ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ناشی از شرایط جوی ۱۳ درصد کاهش یافته است.

به گفته او، ۸۷ درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک و ۱۳ درصد درجه ۲ است.

حسنی از ۱۱ درصد پرداخت مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده ۶۱۵ میلیارد تومان سهم کارخانجات و ۲۰۵ میلیارد تومان سهم دولت است که کارخانجات ۱۱ درصد بهای برگ سبز را پرداخت کردند.

مدیر اجرایی سندیکای چای ادامه داد: بنابر آمار از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده ۱۰ هزار و ۷۰۰ تن چای خشک استحصال شده و پیش بینی می شود که تا امسال تولید چای به ۲۸ تا ۳۲ هزار تن برسد.

او گفت: بنابر سیاست محدودیت واردات و افزایش واردات قهوه پیش بینی می شود که تا پایان سال میزان واردات از ۵۰ هزار تن فراتر نرود و میزان صادرات به ۱۰ تا ۱۲ هزار تن برسد.

خبرنگار: آزاده محبی