اولیاء دم به حرمت حضرت فاطمه (س) قاتل فرزندش را بخشیدند

الیاس قاسم نژاد رئیس زندان قائمشهر خبر از اخذ رضایت قطعی قصاص نفس با گذشت اولیاء دم داد وگفت:طی چندین جلسه شورای حل اختلاف زندان قائمشهر و با پیگیری مددکاران اجتماعی اخذ رضایت از اولیاء دم امکان پذیر نبود و در آخرین روز مانده به اجرای حکم قصاص با تلاش شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شد و اولیاءدم به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) از اجرای حکم قصاص صرفنظر کردند.

این زندانی ۳۳ ساله محکوم‌به قصاص با اقدام نیک و خیرخواهانه اولیاءدم و گذشت از حق خود، پس از ۸ سال از حکم قانونی رهایی و زندگی دوباره یافت.