یاد شهدای خدمت و سالروز فتح خرمشهر در اردبیل گرامی داشته شد

فرمانده تکاوران دریایی در عملیات فتح خرمشهر امروز در آئین روایت فاتحان و گرامیداشت شهدای خدمت و سالروز آزادی خرمشهر در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: روی تابلو ورودی خرمشهر نوشته شده بود، ۳۶ میلیون جمعیت؛ یعنی کل مردم آن روز ایران پشتیبان آن شهر حماسه بودند و اینگونه شد که آن خاک مقدس از اشغال آزاد شد.
ناخدا هوشنگ صمدی افزود: در جنوب کشور حدود ۲ هزار کیلومتر مرز دریایی داریم و در زمان نبرد خرمشهر به نیروی دریایی توانمندی برای این وسعت مرز دریایی نیاز بود، اما به لحاظ مدیریت و توان رزمی ضعف‌هایی داشتیم.
به گفته او، با این وجود با توکل بر خدا و با پشتیبانی ملت، در حالی که عراق ادعا می‌کرد ظرف سه روز خرمشهر را فتح خواهد کرد، در کنار سایر رزمندگان، با تکاوران نیروی دریایی ۳۴ روز مقاومت کردیم و در این مدت حتی یک روز هم آشپزخانه گروهان و گردان ما روشن نشد و همه چیز از ناحیه مردم بزرگوار تامین و توزیع می‌شد.
صمدی افزود: عراق برای اینکه نیرو‌های خود را پشتیبانی کند ۲ پل روی اروند رود نصب کرده بود که یکی از آنها به زودی شناسایی شد و نیروی هوایی به محض شناسایی آن را منهدم کرد.
او تصریح کرد: پل دوم طوری تهیه و نصب شده بود که شب‌ها روی آب می‌آمد و روز‌ها زیر آب می‌رفت و شناسایی آن دشوار بود، اما یکی از خلبانان قهرمان تصمیم گرفت به آسمان عراق برود و از آنجا به محل و محدوده پل حمله ور شود تا به طور دقیق پل را شناسایی و منهدم کند و این نقشه را با شجاعت تمام و با موفقیت اجرا کرد.
فرمانده تکاوران دریایی فتح عملیات فتح خرمشهر گفت: رشادت‌های نیرو‌های ارتشی، سپاهی و مردمی در عملیات آزادسازی خرمشهر، پایان ندارد و این مقطع از تاریخ پر افتخار ایران برای همیشه درخشان و افتخار آمیز است.