۲۵۶ هکتار از اراضی کشاورزی خاش به سامانه نوین آبیاری مجهز شد

مجتبی خاشی  گفت: همچنین پرونده‌های مربوط به اجرای سامانه نوین آبیاری در سطح ۱۳۷ هکتار از زمین‌های کشاورزی ،نقشه برداری و کار طراحی آنها به اتمام رسیده که با تامین اعتبار مورد نیاز، از سامانه نوین آبیاری برخوردار خواهند شد.

وی تصریح کرد: مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی به روش‌های آبیاری نوین بارانی و قطره‌ای با استفاده از نیروی پمپ تحت فشار و هدایت کنترل شده آن، امکان کشت را در سطح بیشتری از زمین‌های کشاورزی ممکن می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی خاش گفت: بیش از ۱۵ کیلومتر لوله به منظور انتقال آب بر سر مزارع و باغات بین بهره برداران این شهرستان توزیع شده است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر پنج هزار و ۹۵۶ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان خاش،به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز شدند.