آغاز برداشت گندم و کلزا از مزارع شهرستان پلدختر

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر گفت: برداشت محصول گندم در مناطق جنوبی شهرستان از مورخه ۲۲/۰۲/۱۴۰۳ و برداشت کلزا نیز در مورخه ۲۴/۰۲/۱۴۰۳ آغاز گردیده، که عملیات برداشت گندم در مناطق سردسیر شهرستان پلدختر تا پایان خردادماه سال جاری ادامه می‌یابد.

وی با بیان اینکه ۶ کمیسیون، خرید کلزا و گندم مازاد بر نیاز کشاورزان پلدختر را خریداری می‌کنند، افزود: پنج کمیسیون از این تعداد مربوط به تعاون روستایی و یک کمیسیون (سیلوی ده هزار تنی) مربوط به بخش خصوصی است و کشاورزان می‌توانند گندم مازاد بر نیاز خود را به مراکز مذکور تحویل نمایند.

در ادامه ساتیاروند افزود: پیش بینی میگردد با توجه به سال زراعی نرمال جاری، میزان برداشت گندم حدود ۲۷ هزار تن باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر در پایان سخنان خود از کشاورزان درخواست نمود به میزان رطوبت گندم تولیدی در هنگام برداشت توجه نموده و از برداشت گندم با رطوبت بالای ۱۲ درصد خودداری کنند چرا که مراکز خرید تضمینی از دریافت آن خودداری مینمایند.

ساتیاروند به موضوع با اهمیت سوزاندن بقایای محصولات (کاه و کلش) بعد از برداشت نیز اشاره کرد و گفت: کشاورزان عزیز شهرستان از سوزاندن بقایای گیاهی بعد از برداشت (کاه و کلش) جداً خوداری نموده تا به کشاورزی و محیط زیست (آب و هوا و خاک) آسیب وارد نشود.

در ادامه کامران هاشمی مسئول غله شهرستان بیان کرد: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ به قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان میباشد.

مسئول غله شهرستان گفت: در سال گذشته میزان خرید تضمینی گندم شهرستان ۳۲ هزار تن و کلزا ۲۳۱ تن بوده است و از آغاز خرید تضمینی تا تاریخ امروز میزان خرید تضمینی گندم شهرستان ۲۳۰۰ تن و کلزا ۲۰۰ تن بوده است.