اعزام قطار‌های فوق‌العاده در خط ۴ مترو با ازدحام سوگواران مراسم تشییع شهید جمهور و همراهان

اعزام قطار‌های فوق‌العاده در خط ۴ مترو با ازدحام سوگواران مراسم تشییع شهدای خدمت

رضا محمدنژاد با حضور در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور شهید و همراهانش با بیان اینکه سرفاصله حرکت قطار‌های مترو کاهش یافته است، گفت: با توجه به ازدحام جمعیت در خیابان انقلاب و خیابان‌های اطراف محل اقامه نماز، تخلیه مسافر در ایستگاه‌های تئاتر شهر و میدان انقلاب کماکان انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اردحام مسافران قطار‌های فوق العاده اعزام شدند و با توجه به اعزام‌های فوق العاده سرفاصله حرکت قطار‌ها کاهش یافته است.