تکمیل پل کشاورز به ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

 مسعود نیکبخت گفت: تکمیل پل کشاورز درانتقال ترافیک طالقانی غربی و بلوار فرودگاه به ۳۲ متری موثر است و امسال به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: تاکنون اعتباری افزون بر ۷ میلیارد تومان اعتباردر کف سازی پل کشاورز هزینه شده است و تکمیل آن به ۱۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد که قرار است بخش اعظمی از آن از محل اعتبارات دولتی تامین شود.
معاون عمرانی شهرداری بجنورد در ادامه توضیح داد: بهسازی مسیل‌ها بطور همزمان با شرکت آب منطقه‌ای درحال اجرا است و شهرداری دراجرای دیوار ساحلی درجوادیه درمساحتی بطول ۳۲۰ متر نقطه بحران خیز شناسایی شده ازمحل اعتبارات دولتی به ارزش ۹ میلیارد تومان درحال فعالیت است.
به گفته نیکبخت، ازمحل اعتبارات دولتی برای اصلاح مسیل جوادیه، ۲۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که آب منطقه‌ای ۱۲ میلیارد تومان و شهرداری ۹ میلیارد تومان اعتبار دراختیار دارد.
اقدامات انجام گرفته در فصل پایانی سال گذشته و شروع سال جدید، نقش مهمی در مدیریت روان آب‌ها و بحران سیل داشت که بطور ملموسی خطر جاری شدن سیل درمحله گلستان و استادیوم تختی را رفع کرد و حجم سیلاب در جوادیه نیز بطرز قابل توجهی مدیریت شد.