پاکستان خواستار تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شد

اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان گفت طالبان باید به «اصل سیاست همه‌شمول و رعایت حقوق تمام شهروندان افغاستان» پایبند باشند.

وزیر خارجه پاکستان این اظهارات را در نشست شانگهای مطرح کرده است.

وی تأکید کرد طالبان اصول پذیرفته‌شده جهانی از جمله مشارکت و احترام به حقوق همه افغانستانی ها، به‌ویژه زنان و دختران را رعایت کنند.

افزون بر این، اسحاق دار بار دیگر از طالبان خواسته است تا جلو گروه‌های تروریستی در افغانستان را بگیرند.

به گفته وی، طالبان اقدام‌های «ملموس و موثری» را برای تضمین خاک افغانستان اتخاذ و اطمینان حاصل کنند که «گروه‌های تروریستی» از خاک این کشور در برابر هیچ کشوری کار نمی‌گیرد.

وی افزود: «گروه تماس برای افغانستان به هدف ایجاد پلتفرمی برای همکاری عملی، در سازمان شانگهای احیا شود.»

پیش از این، قاسم جومارت توکایف، رئيس جمهور قزاقستان، در نشستی با وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) گفته بود که وضعیت افغانستان نیازمند توجه دقیق است.

به گفته وی، حمایت از ابتکار قزاقستان برای ایجاد یک مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد به اهداف توسعه پایدار برای آسیای مرکزی و افغانستان در آلماتا بسیار مهم است.