کشورهای جهان برای مدیریت آب نقشه طراحی کردند

نشست نمایندگان کشورهای مختلف برنامه‌های ملی آب خود را به طور خلاصه معرفی کردند که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل است:

برنامه بخش آب کنیا براساس SDGs تنظیم شده است و تمرکز اصلی آن بر ارتقاء سیستم بهداشتی و کاهش گرسنگی است. در همین راستا، بر اساس برنامه ملی آب کنیا، میزان مزارع کشاورزی ارتقا زیادی داشته است.

برنامه آب زیمباوه براساس اصول SDGs تنظیم و با استفاده از حمایت مالی کشور چین تهیه شده است. از جمله مهمترین برنامه آب زیمباوه همکاری در مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی مشترک، سازگاری باتغییراقلیم، مدیریت سیلاب، توسعه فناوری‌های مرتبط با آب، توسعه اراضی کشاورزی، ارتقاء مدیریت کیفی آب و غیره است که برای همه آنها برنامه عملیاتی تهیه شده است.

برنامه آب کشور اتیوپی بر تسریع در مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه‌های آبریز، توسعه منابع آب، ایجاد هماهنگی بین مرزهای سیاسی و مرزهای حوضه‌های آبریز، مدیریت کمی و کیفی آب، توسعه منابع مالی پروژه‌های آبی متمرکز است.

برنامه ملی آب کشور آذربایجان بر اساس اهداف SDGsتدوین شده است و از مهمترین آنها می‌توان به بازنگری در ساختار اداری مدیریت آب (هم اکنون 6 دستگاه در موضوع مدیریت آب ذی مدخل هستند)، سازگاری با تغییراقلیم، مدرن‌سازی زیرساخت‌های آبی به منظور کاهش تلفات آب، هوشمند‌سازی مدیریت آب برای حمایت از رشد اقتصادی با توسعه بیشتر کشاورزی، صنعت و توسعه برقابی اشاره کرد.

نقشه راه آب اتحادیه اروپا شامل برنامه‌هایی چون پیاده‌سازی مدیریت پایدار آب، ارتقاء شرایط کمی و کیفی بدنه‌های آبی، تمرکز بر، افزایش بهره‌وری آب بخصوص در بخش کشاورزی، افزایش قیمت آب و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش بازچرخانی آب کشاورزی است.

 ارتقاء امنیت غذایی، محوری‌ترین برنامه آب کشور چین است و در همین راستا، توسعه اراضی کشاورزی و افزایش بهره‌وری تولید کشاورزی به ازای واحد آب مصرفی به طور جدی پیگیری می‌شود. تمام سیاست‌های اقتصادی،صنعتی، توسعه‌ای و غیره چین با برنامه آب کشور چین هماهنگ شده‌اند.

برنامه ملی آب کشور مراکش براساس توصیه‌های FAO تهیه شده است. در همین راستا، قانون آب مراکش بازنگری و ابلاغ شده است. همچنین نقشه راه همه حوضه‌های آبریز تهیه و در حال پیاده‌سازی است. توسعه سیستم‌های جغرافیایی و سیستم‌های هوشمند تحلیل داده از برنامه‌های مهم بخش آب مراکش است.

 برنامه ملی آب کشور برزیل براساس SDGs تهیه شده است. در همین راستا، پایش آب این کشور با استفاده از بخش خصوصی در حال پیگیری است.همچنین توسعه سامانه‌های انتقال آب بین رودخانه‌ای برای مقابله با خشکسالی در حال اجرا هستند. سرمایه گذاری در ساخت سد و افزایش بهره وری آب در بخش شرب از دیگر برنامه‌های ملی آب برزیل است.از دیگر برنامه‌های برزیل سازگاری با تغییراقلیم است که به دلیل نیاز به سرمایه گذاری بالا برای آن، برزیل به بدنبال سرمایه های آژانس های جهانی است.

 اصلی ترین برنامه ملی آب فرانسه، پیگیری امنیت آبی و غذایی به طور هم زمان است. بر همین اساس، برنامه‌هایی در سطح ملی و محلی تنظیم و در حال پیگیری است. استفاده گسترده از تکنولوژی‌های جدید با تطابق آنها با شرایط محلی، افزایش استحصال آب و بازچرخانی آب از دیگر موضوعات اشاره شده در برنامه ملی آب فرانسه است. با توجه به محدودیت‌های آبی در کشور فرانسه و افزایش اختلافات آبی، ظرفیت سازی برای انجام مذاکره بین همه گروه‌های ذینفع توسط دولت فرانسه در حال پیگیری است.

منبع: وزارت نیرو