برداشت گل محمدی در بخش خضرآباد

جعفری کافی آباد سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر  گفت: در خضرآباد، سه هکتار از باغات به کاشت و برداشت گل محمدی اختصاص یافته است.

جعفری کافی آباد افزود: به طور متوسط از هر هکتار پنج تن و در مجموع افزون بر پانزده تن گل محمدی در بخش خضرآباد برداشت می‌شود.

جعفری کافی آباد ادامه داد: برداشت گل محمدی در این بخش از اواسط فروردین ماه آغاز می‌شود و به مدت یک ماه ادامه دارد.

وی، از مزایای کشت گل محمدی به افزایش بهره وری آب، سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه، پایداری در شرایط نامساعد محیطی و همچنین توجیه اقتصادی بالای آن اشاره کرد.