استقبال طالبان از سرمایه گذاری ازبکستان در معادن افغانستان

مولوی شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان در دیدار با نمایندگان شرکت ایریل ازبکستان از علاقمندی این کشور برای سرمایه گذاری در منابع معدنی افغانستان استقبال کرد. 

در این دیدار نماینده شرکت ایریل، علاقمندی کشورش را جهت سرمایه گذاری روی ساحات نفتی و گازی کشور ابراز نمود.

مولوی شهاب الدین دلاور در این دیدار گفت: وزارت معادن و پترولیم طالبان بمنظور تشویق و جلب سرمایه گذاران خارجی آماده همکاری های قانونی و ایجاد سهولت های لازم می‌باشد و از سرمایه گذاران بین المللی که خواهان سرمایه گذاری در معادن کشور باشند، اسقبال می نمائیم.