کاظمی قمی:
وزیر خارجه شهید مردی انقلابی در ارکان نظام بود

کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان در حاشیه مراسم تشییع شهید حسین امیرعبداللهیان گفت: دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران امروز یک وزیر انقلابی را از دست داد.

وی با بیان آنکه ویژگی‌های ممتاز ایشان در دوران تصدی وزارت خارجه، سیاست خارجی امامین انقلاب بود، اظهار کرد: شهید امیرعبداللهیان وزیری بود که پیوند عمیقی را میان میدان دیپلماسی و میدان مقاومت ایجاد کرد تا جایی که امروز یکی از ارکان سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی است.

سفیر ایران در افغانستان بیان کرد: ما توانستیم دیپلماسی متفاوتی برای مقابله با نظام سلطه در منطقه شکل دهیم و وی توانست آنچه که مورد نیاز میدان مقاومت بود را در عرصه دیپلماسی فراهم کند.

 وزیر امور خارجه شهید خدمت قدرت مقاومت را به نمایش گذاشت و آن را به عنوان یک فرصت تبدیل کرد.