لرستان گرم می‌شود

بهمن محمدی مقدم گفت:افزایش پوشش ابر و سرعت وزش باد پدیده‌های غالب آسمان استان خواهد بود و به علت بالابودن شاخص‌های نسبی ناپایداری جو، در برخی مناطق به ویژه مناطق شمالی وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده همراه با رعد و برق دور از انتتظار نیست.

به گفته کارشناس هواشناسی لرستان دما‌ها روندی افزایشی خواهند داشت.