روسیه:
طالبان توان برقراری نظم در افغانستان را دارد

الکساندر بورتنیکوف، رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه، در نشست شورای روسای آژانس های امنیتی و خدمات ویژه کشورهای مستقل مشترک المنافع در بیشکک در مورد وضعیت افغانستان صحبت کرد.

بورتنیکوف به روندهای مثبت در افغانستان اشاره کرد و گفت اگر بازیگران خارجی در کابل مداخله نکنند، حکومت سرپرست طالبان قادر خواهند بود نظم را در کشور خود برقرار کنند. .

وی گفت، مقام‌های طالبان به طور فعال با گروه های تروریستی منفور مبارزه می کنند.

رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه افزود: انتقال گسترده تروریست ها از خاورمیانه، شمال آفریقا و افغانستان به اوکراین با کمک کشورهای ناتو ادامه دارد.