ابراز نگرانی قرقیزستان از افزایش تهدید تروریسم از افغانستان

به گزارش تاس، کامچی‌بیک تاشی‌یف، رئیس امنیت قرقیزستان در یک نشست امنیتی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در بیشکک قرقیزستان گفته است که سازمان‌های تروریستی و حامیان مالی‌ آنها به دنبال استفاده از تنش‌های اجتماعی و سیاسی در سراسر جهان هستند‌.

این مقام قرقیزستان گفته است: «شمار تروریست‌ها در ولایات شمالی افغانستان در حال رشد است تا تهدیدی برای یک‌پارچگی مرزهای جنوبی کشورهای مشترک‌المنافع CIS ایجاد کند.»

با این حال، وی جزئیات بیش‌تر در مورد این‌که کدام‌ گروه‌های تروریستی در ولایات شمالی افغانستان رو ‌به رشد قرار دارند، چیزی نگفته است.

کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی، بارها نسبت به افزایش تهدید تروریسم از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

دو روز پیش اعضای نشست شانگهای در آستانه قزاقستان نیز بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان و مبارزه با تهدید تروریسم از این کشور تأکید کردند.