برگزاری مراسم شام غریبان استاندار شهید آذربایجان شرقی در مراغه

با حضور مسئولان و جمع زیادی از مردم مراسم شام غریبان استاندار شهید آذربایجان شرقی شهید مالک رحمتی از ساعت ۱۶ تا ۱۸.۳۰ در مسجد جامع مراغه برای برادران و در مسجد شهدا برای بانوان در حال برگزاری است.

 

 

 

 

برگزاری مراسم شام غریبان استاندار شهید آذربایجان شرقی در مراغه

 

برگزاری مراسم شام غریبان استاندار شهید آذربایجان شرقی در مراغه

 

برگزاری مراسم شام غریبان استاندار شهید آذربایجان شرقی در مراغه

 

برگزاری مراسم شام غریبان استاندار شهید آذربایجان شرقی در مراغه

 

برگزاری مراسم شام غریبان استاندار شهید آذربایجان شرقی در مراغه