بازگشت یک نماینده با دو دست و دو پای مصنوعی+ فیلم

کریگ مکینلی، نماینده پارلمان بریتانیا پس از حدود ۸ ماه بیماری به سر کارش برگشت. 

او که در اثر بیماری سپتیسمی یا گندخونی دو دست و دو پای خود را از دست داده است، با دو پا و دو دست مصنوعی کارش را آغاز کرد.

 

{$sepehr_media_19353025_400_300}