گندمکاران ایلامی از دروگر برای برداشت محصول اراضی شیبدار استفاده کنند

حشمت اله زرین جوب اظهار کرد: باتوجه به اینکه کمباین ها امکان برداشت گندم را در اراضی شیبدار ندارد باید کشاورزان دروگرهای کوچک را برای برداشت محصول خود به‌کار گیرند.

وی تاکید کرد: در سال های گذشته استفاده از کمباین برای اراضی شیبدار باعث بروز حوادث ناگوار جانی و مالی برای کمباین داران شده است و کشاورزان برای پیشگیری از تکرار این حوادث دروگر را جایگزین کنند.

زرین جوب در مورد میزان برداشت گندم در استان هم توضیح داد: تاکنون با احتساب گندم خودمصرفی، بذری، معمولی و دروم بیش از ۲۹۰ هزار تن گندم از سوی کشاورزان استان برداشت شده است.

وی بیان کرد: از این مقدار ۲۳۶ هزار تن گندم معمولی و دروم و ۲۲ هزار تن گندم بذری از کشاورزان به نرخ مصوب دولتی خریداری شده است.

زرین جوب با اشاره به اینکه برداشت و خرید گندم در مناطق میمه و زرین آباد دهلران و صالح آباد مهران هنوز ادامه دارد، یادآور شد: برداشت و خرید گندم در مناطق گرمسیری مهران و دهلران تا پایان هفته جاری به اتمام می رسد.

به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام، عملیات برداشت و خرید گندم از مناطق معتدل و سردسیر استان هنوز آغاز نشده است.

وی ادامه داد: اداوات درو گندم به اندازه کافی در استان وجود دارد و هرچند به طور معمول زمان برداشت محصول در هر منطقه ای یک ماه طول می کشد اما در این استان برداشت گندم در مدت زمان بین ۱۵ تا ۲۰ روز انجام می شود.

زرین جوب پیش بینی کرد: در سال زراعی جاری ۴۰۰ هزار تن گندم معمولی، دروم، خودمصرفی و بذری از سوی کشاورزان برداشت و ۳۴۰ هزار تن معمولی، دروم و بذری از گندمکاران خریداری شود.

در سال زراعی جاری ۶۵ هزار هکتار از اراضی آبی و ۹۲ هزار هکتار از اراضی دیم استان به زیر کشت گندم معمولی و دروم رفته است.

استان ایلام دارای ۳۴۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دیم و آبی است.

تقویم سال زراعی و سال آبی از اول مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد محاسبه می شود.