کاخ گلستان امروز تا ساعت ۱۴ بلیت می‌فروشد

مسجد ارگ در روز شنبه ۵ خرداد برای رئیس جمهور شهید و همراهان مراسم ترحیم برگزار می‌کند. بر این اساس بلیت فروشی کاخ گلستان نیز برای همراهی در این مراسم سوگواری تا ساعت ۱۴ انجام می‌شود.

 بر این اساس گردشگران و بازدیدکنندگان می‌توانند تا ساعت ۱۶ از این مجموعه جهانی بازدید کنند.

ساعت کار موزه‌ها از جمله مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در روز‌های عادی تا ساعت ۱۹ است.