کاهش اشتغال اتباع در کیش

رئیس اداره کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به مدیریت به کارگیری اتباع خارجی در این جزیره، گفت: میزان اشتغال اتباع خارجی در کیش کاهش یافت.

وحید اسناوندی با بیان اینکه طبق قانون برای ۱۰ درصد از ظرفیت برخی از مشاغل در منطقه آزاد کیش می‌توان از اتباع خارجی استفاده کرد، اظهار کرد: این میزان طی سال‌های اخیر تا ۱۱ درصد رسیده بود که با مدیریت انجام شده به ۹ درصد کاهش یافته است.

وی به برخی اقدامات بازدارنده برای به کارگیری اتباع غیر مجاز در کیش اشاره کرد و افزود: جریمه به کار گیری اتباع غیر مجاز در کیش افزایش پیدا کرده و بازدارندگی آن ارتقاء یافته است؛ همچنین با بازدیدهای مستمر کارشناسان اداره کار، نیروی انتظامی و گزارشات مردمی تا حد زیادی این موضوع کنترل می‌شود.

رئیس اداره کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد گفت: هم اکنون حدود سه هزار و ۱۰۰ تبعه خارجی در کیش مشغول به کار هستند.

وی همچنین افزود کمبود نیروی کار در جزیره سبب به کارگیری اتباع خارجی در منطقه می‌شود.

برابر قانون کار اتباع خارجی که پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت نداشته باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و درصورت اشتغال و به‌کارگیری کارفرمای آنها متخلف و مشمول جریمه خواهد بود.