شستشوی ۶۰ کیلومتر شبکه و خط انتقال فاضلاب در شهرستان کردکوی

رحیمی در ادامه ۱۷۹ مورد رفع گیر در شبکه و انشعابات، بازرسی ۱۲۵۷ مورد منهول فاضلاب و مه پاشی ۴۴۰ منهول فاضلاب در سطح شهرستان کردکوی به منظور حذف حشرات از شبکه فاضلاب را از دیگر اقدامات در حوزه فاضلاب در این شهرستان عنوان کرد.

 رحیمی ادامه داد: ۴۳ مورد نصب انشعاب جدید فاضلاب، ۶ فقره اصلاح انشعاب فاضلاب، ۱۶ مورد تعویض دریچه منهول سرقتی و از جا کنده شده و همسطح سازی ۷ فقره دریچه منهول از دیگر فعالیت‌های این امور در سال گذشته بوده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در ادامه در خصوص عملکرد امور آب و فاضلاب شهرستان کردکوی در حوزه آب گفت: تعویض ۳۹۷ فقره کنتور خراب و فرسوده، ۲۰ فقره جابه جایی کنتور، رفع گیر و نشتی ۱۴۴ فقره کنتور‌های مشترکین و تعویض ۳۴ مورد انشعابات فرسوده از دیگر اقدامات صورت گرفته در این مدت بوده است.

این مقام مسئول افزود: رفع ۷۰۷ مورد اتفاقات انشعاب، رفع ۳۰۰ مورد اتفاقات شبکه و خط اتقال آب شرب، استانداردسازی ۱۲۰ مورد انشعاب و مرئی نمودن ۱۸ مورد شیرآلات شبکه آبرسانی از دیگر فعالیت‌های این امور در سال گذشته بوده است.

 رحیمی  بیان کرد: حفر و تجهیز ۵ حلقه چاه آب شرب، انجام عملیات بهسازی و مهندسی مجدد ۹ حلقه چاه، اصلاح و توسعه بیش از ۱۹۰۰ متر شبکه آب شرب از دیگر اقدامات صورت گرفته در مدت مذکور بوده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در پایان گفت: انجام ۲۱ هزار و ۵۰۰ مورد آزمون کلر سنجی آب با هدف تامین آب شرب سالم و بهداشتی و شستشوی ۴۵ کیلومتر شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از اقدامات مهم در راستای بهبود وضعیت کیفی آب در سال ۱۴۰۲ در شهرستان کردکوی عنوان کرد.