حمله شیر به گوزن یالدار خوابیده+ فیلم

شیری در حال پیاده‌روی صبحگاهی در میان بوته‌زارها، یک گوزن یالدار را که خوابیده بود، شکار کرد.

{$sepehr_media_19355456_400_300}