اصناف و بازاریان یزد در فراغ شهید جمهور


مراسم گرامیداشت شهادت رییس جمهور شهید و همراهان با حضور جمعی از اصناف و بازاریان یزد و قشر‌های مختلف مردم در مسجد ریگ برگزار شد.

در این مراسم یاد و خاطره رئیس جمهور شهید ایت الله رئیسی و همراهان شهیدش در حادثه بالگرد، گرامی داشته شد.

سخنرانان و مداحان در این مراسم با اشاره به خدمات ارزنده این رئیس جمهور شهید بر ادامه مسیر خدمت به مردم در این جایگاه مهم تاکید کردند.

نوحه خوانی و عزاداری از برنامه‌های این مراسم بود.