معضل آتش سوزی کاه و کلش در صالح شهر

علی منجزی شهردار صالح شهر گفت: با توجه به ممنوع بودن آتش زدن مزارع کاه و کلش، متاسفانه مشاهده میگردد برخی از کشاورزان جهت کشت جدید اقدام به آتش زدن کاه و کلش باقیمانده از مزارع کشاورزی می نمایند.

به گفته او این وضعیت باعث ایجاد آلودگی های زیست محیطی و مشکلاتی برای شهروندان میشود، که از محیط زیست و ارگان های مربوطه خواهان رسیدگی به این معضل می باشیم.

او می گوید امروز شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، برخی افراد اقدام به آتش زدن کاه و کلش باقیمانده از مزارع کشاورزی نمودند، که پرسنل آتش نشانی شهرداری صالح شهر با حضور به موقع اقدام به خاموشی آن نمودند.