ابراز نگرانی سازمان ملل از ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان

دفتر بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که اگر ممنوعیت‌ آموزش دختران از سوی طالبان پابرجا بماند، ازدواج کودکان دختر در این کشور ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.
این نهاد امروز با نشر گزارشی، پیش‌بینی کرده است که با تداوم ممنوعیت آموزش دختران، فرزند‌آوری زودهنگام در میان دختران نوجوان، ۴۵ درصد و مرگ‌و‌میر مادران میان زنان و دختران افغانستان ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
در این گزارش آمده است که افغا‌نستان تنها کشور جهان است که در آن آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، «به‌عنوان یک سیاست» منع شده است و زنان نمی‌توانند به دانشگاه بروند.
بخش زنان سازمان ملل متحد گفته است که طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، بیش از ۵۰ فرمان برای زنان صادر کرده‌اند که تا اکنون هیچ کدام آن‌ها لغو نشده است.