نماهنگ شهید جمهور

یک نماهنگ با صدای محسن توسلی با عنوان شهید جمهور در مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صداوسیما تولید شده است. این نماهنگ که شعر آن را قاسم صرافان سروده، در ادامه گزارش قابل مشاهده است.

{$sepehr_media_19356918_400_300}