آیا در مورد حق وتو قرار است تجدید نظر شود؟ + فیلم

سید نصرالله ابراهیمی کارشناس حقوق بین الملل با حضور در برنامه به افق فلسطین به برخی از شرایطی که ممکن است در آینده منجر به تجدید نظر در مورد حق وتو شود، اشاره کرد.

این کارشناس حقوق بین الملل گفت: حقوق بین الملل در حال تکامل و تحول سریعی است و حقوق بین الملل شکل گرفته ناشی از جنگ جهانی اول و دوم تقریبا  به بن بست رسیده است و همین امر سبب می‌شود تا تغیراتی در نظام حقوق بین الملل در حال رخ دادن باشد.

{$sepehr_media_19357470_400_300}