رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور در سه سال اخیر

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: شهید رئیسی به مسئله کسری بودجه به شدت حساس بودند و دائما از سوی ایشان تأکید می شد که کسری بودجه را باید دولت به صفر برساند. علت این امر این بود که همه مشکلات و مسایل اقتصادی از ناترازی بودجه دولت سرچشمه می‌گیرد.

او افزود: مهمترین اقدامی که دولت انجام داد، این بود که مالیات و حقوق گمرکی را به عنوان منابع پایدار و قابل اتکای اقتصاد و رکن اصلی اداره دولت قرار دهیم و دولت را با درآمد پایدار اداره کنیم. اگر درآمد‌های مالیاتی در سه سال آخر دولت قبل را با سه سال دولت آقای رئیسی مقایسه کنیم کاملا مشهود است که این نرخ از ۲۰ درصد به ۶۰ درصد رسیده است. با جلوگیری از فرازرهای مالیاتی و شناسایی مودیانی که مالیات پرداخت نمی‌کردند، توانستیم مالیات را به شرایط عادی نزدیک کنیم و به همان اندازه اتکای دولت به منابع دولت که از جمله آن درآمد نفتی است کاهش دهیم.

منظور گفت: در دولت سیزدهم حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان، اصل و سود اوراق دولت قبل بازپرداخت شد و میزان عرضه اوراق خالص دولت ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. همه این موارد در کنار هم باعث شد پایداری بودجه محقق شود که در نهایت به افزایش میزان افتتاح پروژه‌ها منجر شد. تنها در سال گذشته ۱۲۰۰ پروژه و طرح را افتتاح کردیم.

این مقام مسئول ادامه داد: در این دولت سعی کردیم کسری بودجه پنهان را کسر کنیم و اعداد درآمد و مخارج کاملا واقعی است. به این ترتیب رشد بودجه ما نسبت به سال قبل ۲۴ درصد بوده و این در حالی است که در سال‌های قبل ارقام بالای ۵۰ درصد هم ثبت شده بود.

او افزود: در طی ۳ سال اخیر رشد اقتصادی بالای ۵ درصد بوده است. این رشد نشان دهنده جهش در اقتصاد است و از رشد‌های منفی به رشد‌های اقتصادی رسیده ایم. میانگین نرخ بیکاری در ۳ سال آخر دولت قبل ۱۰.۸ درصد بوده است. این میانگین در سه سال گذشته به ۸.۸ درصد رسیده و بیکاری ۲ درصد کاهش یافت. تنها در سال گذشته بالغ بر ۷۷۰ هزار شغل جدید ایجاد شد.