جوان ۱۹ ساله یزدی ناجی شد

سید کاظم رضوی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: مرحوم امیر حسین رفعتی ۱۹ ساله که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، با موافقت خانواده وی، اعضای بدن این جوان به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی افزود: کبد و یک کلیه این ایثارگر در بیمارستان شهید صدوقی یزد و کلیه دیگر در بیمارستان ابوعلی سینای شیراز به بیماران نیازمند پیوند شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: با ایثار یک هموطن دیگر دهمین اهدای عضو امسال در استان به ثبت رسید.