کیوی شمال در سفره خارجی ها

جواد محمودی مدیر جهاد کشاورزی نوشهر  گفت: در بخش صادرات محصولات کشاورزی پس از بازدید و صدور گواهی بهداشتی، یک هزار و ۸۴۴ تن کیوی، ۵ تن برنج، ۰.۵۷ تن چوب، ۱.۶ تن لیمو ترش، ۴۰ تن خرما و ۵۵۴ اصله گل و گیاه زینتی از این بندر به خارج کشور صادر شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر افزود: در بخش واردات نیز پس از تست آزمایشگاهی، مجوز تخلیه ۱۰ هزار و ۷۸۹ مترمکعب چوب نراد، ۸۶ هزار و ۱۵۸ تن ذرت دامی و ۴۲ هزار و ۳۷۹ تن جو دامی صادر و از این بندر ترخیص شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر با اشاره به اهمیت واحد قرنطینه نباتی مستقر در بندر نوشهر، گفت: قرنطینه تضمین سلامت جامعه گیاهی و جانوری، اقلیم منطقه و امنیت غذایی را به دنبال خواهد داشت.