انجام اولین عمل سنگ کلیه دربیمارستان شهید بهشتی تفت
انجام اولین عمل سنگ کلیه دربیمارستان شهید بهشتی تفت

 روابط عمومی بیمارستان شهید بهشتی تفت اعلام کرد؛ مرد ۶۰ ساله به دلیل درد پهلوی چپ به بیمارستان مراجعه کرد و در بررسی‌های انجام شده، سنگ شاخ گوزنی کلیه چپ در سی تی اسکن شکم و لگن مشاهده شد و  با برش بر روی کلیه چپ برای این بیمار انجام شد.

برای نخستین بار، جراحی خارج کردن سنگ با برش بر روی کلیه در بیمارستان شهید بهشتی تفت انجام شد.

تیم جراحی این بیمار، پزشک متخصص آیت اللهی به همراه سرخی زاده، شیخی و خانم خواجوی بودند.