افزایش دمای هوای اردبیل از روز دوشنبه

براساس نقشه‌های هواشناسی و با توجه به هشدار صادره از مرکز پیش بینی استان اردبیل (هشدا سطح زرد شماره ۷)، طی امروز همچنان جو استان ناپایدار خواهد بود.

برای این مدت آسمان غالباً ابری و مه آلود بوده و هوای خنک (به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی) در استان حاکم خواهد شد.

همچنین بارش باران به‌صورت متناوب تا عصر امروز تداوم خواهد داشت.

از روز دوشنبه (۷ خرداد) با خروج سامانه‌ی ناپایدار آسمان به‌تدریج صاف تا نیمه ابری شده و تا پایان هفته جاری دمای هوا افزایشی پیش‌بینی می‌شود.

از روز دوشنبه تا پایان هفته بارش‌های بهاری با شرایط فصلی و محلی دور از انتظار نخواهد بود.