بازگشت کشت و صنعت مغان به بیت المال با ورود شهید رئیسی

جلال آفاقی اظهار داشت: شهید رئیسی یکی از مدیران قضایی برجسته کشور بود و ایده و نظر ایشان در مباحث مربوط  به مبارزه با فساد و مقابله با بستر‌های فسادخیز بسیار ارزشمند بود.

او به سفر‌های آیت الله رییسی به اردبیل در کسوت‌های رییس قوه قضائیه و رییس قوه مجریه اشاره کرد و افزود: این شهید بزرگوار در استان اردبیل دو اقدام شاخص انجام داد که برای همیشه در خاطره مردم این دیار ماندگار است.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بیان کرد: سال‌ها بود کارخانه سبلان پارچه یکی از کارخانه‌های اردبیل راکد بود که با ورود جدی ایشان و با حل مشکلات حقوقی و قضایی کارخانه به چرخه تولید بازگشت.

آفاقی دومین اقدام ماندگار شهید خدمت در اردبیل را احیای کشت و صنعت مغان به عنوان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت: این بنگاه بزرگ اقتصادی که  با برخی از فساد‌های مالی روبه‌رو بود با ورود عالمانه و مدبرانه آیت الله رییسی به بیت المال برگشت و به عنوان یک اقدام شاخص همواره از آن یاد می‌شود.

او همچنین یکی از مهمترین اقدامات آیت الله رییسی را در تاریخ دستگاه قضایی کشور یادآور شد و بیان کرد: تنظیم سند تحول و تعالی قضایی در زمان خدمت ایشان در قوه قضائیه انجام شد که نقطه عطفی در راستای افزایش اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضایی است.