معرفی بیمارستان متخلف زیست محیطی در یاسوج به سازمان بازرسی

اسلام جاودان‌خرد گفت: بیمارستان امام سجاد (ع) مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از سال گذشته تاکنون به دلیل عدم رعایت مسائل زیست محیطی و بی‌توجهی به تذکرات و توصیه کارشناسان محیط زیست، ۲ مرتبه به دستگاه قضایی معرفی شده است.


وی از ارائه گزارش آخرین وضعیت آلاینده بودن بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج به سازمان بازرسی و معاون پیشگری دادسرای خبر داد و افزود: واقعیت امر موضوع به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز منعکس شده و در لیست صنایع آلاینده قرار گرفته است.


مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه  یمارستان امام سجاد (ع) یاسوج در سه فصل بهار، پاییز و زمستان سال گذشته و همچنین بهار امسال در لیست صنایع آلاینده سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است، یادآور شد: مطابق با مصوبه کارگروه مدیریت پسماند قرار بود که پسماند بیمارستان همزمان با پل چهارم بشار به تصفیه‌خانه شهر متصل گردد، اما متأسفانه تا کنون این مصوبه اجرایی نشده است.


وی ابراز کرد: صنایع استان به صورت ماهانه در دو بخش پسماند و پساب پایش می‌شوند و در بازدید‌های بهاره ۱۴۰۳ بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج ۲ بار اخطاریه زیست محیطی دریافت نموده است.


گزارشی مکتوب از وضعیت آلایندگی بیمارستان به معاون پیشگری از جرم و حقوق عامه دادسرای یاسوج و نیز سازمان بازرسی استان و سازمان حفاظت محیط زیست کشور ارسال شده، ضمن آنکه تاکنون ۲ بار در لیست صنایع آلاینده قرار گرفته  است.


جاودان‌خرد تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست کشور به پیوست مستندات ارسالی استان با وزارت بهداشت مکاتبه و آلاینده بودن این بیمارستان را به وزارت بهداشت گزارش نموده است و واقعیت امر سلامتی مردم تعارف پذیر نیست و ما با کسی تعارف نداریم.


محیط زیست استان به صورت دوره‌ای، ماهانه و فصلی صنایع استان را پایش می‌کند و در برخورد با صنایع‌آلاینده هیچ گونه مماشات و تعارفی وجود ندارد.