جریمه قاچاقچی لوازم آشپزخانه و دندانپزشک متخلف در یاسوج
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: پرونده قاچاق لوازم آشپزخانه به ارزش ۲۹۳ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.
 
حمزه لقمانی افزود: این شعبه با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده متهم را به پرداخت ۵۸۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

وی ادامه داد: این محموله با گزارش ماموران نیروی انتظامی در جاده مواصلاتی از یک دستگاه خودرو کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

محکومیت موسسه پزشکی به دلیل به کارگیری افراد فاقد صلاحیت
 
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و ویویراحمد از جریمه ۲۵۰ میلیون ریالی و نصب پارچه یک درمانگاه دندان پزشکی فاقد پروانه و به کارگیری افراد فاقد صلاحیت در امورات پزشکی خبر داد.
 
حمزه لقمانی گفت: پرونده تخلف یک موسسه دندانپزشکی به دلیل فاقد پروانه کار و با به گارگیری افراد فاقد صلاحیت در امورات پزشکی در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.
 
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر نصب پارچه بر درب موسسه به پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
 
لقمانی ادامه داد: با گزارش دانشگاه علوم پزشکی پیرامون کشف این تخلف، پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.