آغاز به کار ۳۰ مرکز خرید تضمینی گندم در گلستان

روح الله مهری گفت: ورودی مراکز مجاز خرید تضمینی گندم، بَنر‌های متحدالشکلی نصب شده است.

وی با اشاره به حذف برخی مراکز خرید سنوات گذشته به سبب نداشتن حُسن سابقه و احتمال تشکیل صف انتظار، از کشاورزان و کامیون داران خواست که صبوری کنند.

مهری خاطرنشان کرد: برای تسریع در کار، تخلیه بار در سیلو‌های ملکی، مکانیزه انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: گندم با رطوبت بیش از ۱۴ درصد، برگشت داده می‌شود.