فردا سایه کعبه ناپدید خواهد شد

انجمن نجوم جده اعلام کرد آسمان مکه در روز دوشنبه ۱۹ ذی القعده ۱۴۴۵ مصادف با اذان ظهر خورشید عمود بر کعبه را خواهد دید. این اولین تابش عمود خورشید بر کعبه در سال ۲۰۲۴ است.

براساس گزارش عربین بزنس، مهندس ماجد آل زاهره، رئیس انجمن نجوم در جده اعلام کرد: خورشید در لحظه عمود شدن در حداکثر ارتفاع تقریباً ۹۰ درجه قرار می‌گیرد و سایه کعبه به طور کامل ناپدید می‌شود و سایه‌های تمام اجسام در مکه و سایه نصف النهار صفر می‌شود.

پدیده عمود شدن خورشید بر کعبه در پی موقعیت کعبه که میان خط استوا و مدار سرطان قرار دارد، رخ می‌دهد. مناطقی که در عرض‌های جغرافیایی کمتر از ۲۳.۵ درجه شمالی و جنوبی قرار دارند، همگی دو بار طی سال شاهد این پدیده هستند.

پدیده عمود بودن خورشید همچنین برای محاسبه محیط زمین، بدون نیاز به فناوری های مدرن، با استفاده از قوانین ساده در هندسه با روشی باستانی است که قدمت آن به بیش از دو هزار سال می رسد و همچنین نشان دهنده کروی بودن زمین است.

مترجم: مینا عظیمی