دستگیری متخلف شکار و صید در بندرلنگه

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه گفت: از دستگیریک متخلف شکاروصید لاشه یک راس کل وحشی بدست آمد.

قلندری افزود: از این متخلف یک قبضه اسلحه ۳۰۸ مجاز و سه عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

وی گفت: پرونده متخلف برای سیر مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال شد.