کلنگ زنی مدرسه خیرساز در روستای دره صالحی سپیدار

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: این مدرسه دوکلاسه با زیربنای ۷۵ مترمربع و اعتبار ۱۵ میلیارد ریال به همت موسسه خیری گیتی مهر ساخته می‌شود.


حسینی نیک افزود: این فضای آموزشی تا قبل از مهر۱۴۰۳ به بهره برداری می‌رسد.


 وی اضافه کرد: دردولت سیزدهم تاکنون ۲۰۰ فضای آموزشی، فرهنگی و ورزشی با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان دراستان کهگیلویه وبویراحمد ساخته شد.