شیوع بیماری زنگ زرد گندم در مزارع شهرستان بویراحمد

رییس جهادکشاورزی شهرستان بویراحمد گفت: به محض مشاهده این آفت در سطح شهرستان مبارزه شیمیایی در برخی نقاط شهرستان انجام شد.


شاکری عنوان کرد: زنگ زرد گندم یک بیماری قارچی است که متاسفانه به علت بارندگی‌های پی در پی و رطوبت بالا ایجاد می‌شود.


وی تاکید کرد: کشاورزان در صورت مشاهده این بیماری به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مراجعه و از طریق کلینیک‌های گیاه پزشکی و همچنین فروشگاه‌های عرضه سموم کشاورزی، سموم مورد نیاز خود را تهیه کنند.


شاکری با یبان اینکه ۱۱ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی شهرستان بویراحمد زیرکشت گندم و ۳ هزار۸۰۰ هکتار نیز زیر کشت جو است، افزود:: تاکنون حدود ۵۰۰ هکتار از مزارع گندم شهرستان بویراحمد تحت پوشش مبارزه شیمیایی علیه این بیماری قرارگرفته است.